Übung 4: Konjugieren Sie diese Verben im trapassato prossimo u. im congiuntivo trapassato
piangere weinen
trapassato prossimocongiuntivo trapassato prossimo
io avevo piantoche io avessi pianto
tu avevi piantoche tu avessi pianto
lui / lei aveva piantoche lui / lei avesse pianto
noi avevamo piantoche noi avessimo pianto
voi avevate piantoche voi aveste pianto
loro avevano pianto che loro avessero pianto
persuadere überreden
trapassato prossimocongiuntivo trapassato prossimo
io avevo persuasoche io avessi persuaso
tu avevi persuasoche tu avessi persuaso
lui / lei aveva persuasoche lui / lei avesse persuaso
noi avevamo persuasoche noi avessimo persuaso
voi avevate persuasoche voi aveste persuaso
loro avevano persuaso che loro avessero persuaso
fingere vortäuschen
trapassato prossimocongiuntivo trapassato prossimo
io avevo fintoche io avessi finto
tu avevi fintoche tu avessi finto
lui / lei aveva fintoche lui / lei avesse finto
noi avevamo fintoche noi avessimo finto
voi avevate fintoche voi aveste finto
loro avevano finto che loro avessero finto
rubare stehlen
trapassato prossimocongiuntivo trapassato prossimo
io avevo rubatoche io avessi rubato
tu avevi rubatoche tu avessi rubato
lui / lei aveva rubatoche lui / lei avesse rubato
noi avevamo rubatoche noi avessimo rubato
voi avevate rubatoche voi aveste rubato
loro avevano rubato che loro avessero rubato
dare geben
trapassato prossimocongiuntivo trapassato prossimo
io avevo datoche io avessi dato
tu avevi datoche tu avessi dato
lui / lei aveva datoche lui / lei avesse dato
noi avevamo datoche noi avessimo dato
voi avevate datoche voi aveste dato
loro avevano dato che loro avessero dato
invitare einladen
trapassato prossimocongiuntivo trapassato prossimo
io avevo inviatoche io avessi inviato
tu avevi inviatoche tu avessi inviato
lui / lei aveva inviatoche lui / lei avesse inviato
noi avevamo inviatoche noi avessimo inviato
voi avevate inviatoche voi aveste inviato
loro avevano inviato che loro avessero inviato
dire sagen
trapassato prossimocongiuntivo trapassato prossimo
io avevo dettoche io avessi detto
tu avevi dettoche tu avessi detto
lui / lei aveva dettoche lui / lei avesse detto
noi avevamo dettoche noi avessimo detto
voi avevate dettoche voi aveste detto
loro avevano detto che loro avessero detto
raccontare erzählen
trapassato prossimocongiuntivo trapassato prossimo
io avevo raccontatoche io avessi raccontato
tu avevi raccontatoche tu avessi raccontato
lui / lei aveva raccontatoche lui / lei avesse raccontato
noi avevamo raccontatoche noi avessimo raccontato
voi avevate raccontatoche voi aveste raccontato
loro avevano raccontato che loro avessero raccontato
muovere bewegen
trapassato prossimocongiuntivo trapassato prossimo
io avevo mossoche io avessi mosso
tu avevi mossoche tu avessi mosso
lui / lei aveva mossoche lui / lei avesse mosso
noi avevamo mossoche noi avessimo mosso
voi avevate mossoche voi aveste mosso
loro avevano mosso che loro avessero mosso
saltare springen
trapassato prossimocongiuntivo trapassato prossimo
io avevo saltatoche io avessi saltato
tu avevi saltatoche tu avessi saltato
lui / lei aveva saltatoche lui / lei avesse saltato
noi avevamo saltatoche noi avessimo saltato
voi avevate saltatoche voi aveste saltato
loro avevano saltato che loro avessero saltato
bagnarsi baden
trapassato prossimocongiuntivo trapassato prossimo
io mi ero bagnat(o/a)che io mi fossi bagnat(o/a)
tu ti eri bagnat(o/a)che tu ti fossi bagnat(o/a)
lui / lei si era bagnat(o/a)che lui / lei si fosse bagnat(o/a)
noi ci eravamo bagnat(i/e)che noi ci fossimo bagnat(i/e)
voi vi eravate bagnat(i/e)che voi vi foste bagnat(i/e)
loro si erano bagnat(i/e)che loro si fossero bagnat(i/e)
permettersi sich erlauben
trapassato prossimocongiuntivo trapassato prossimo
io mi ero permess(o/a)che io mi fossi permess(o/a)
tu ti eri permess(o/a)che tu ti fossi permess(o/a)
lui / lei si era permess(o/a)che lui / lei si fosse permess(o/a)
noi ci eravamo permess(i/e)che noi ci fossimo permess(i/e)
voi vi eravate permess(i/e)che voi vi foste permess(i/e)
loro si erano permess(i/e)che loro si fossero permess(i/e)